Kennel Eljajos

2015-02-14

Jannica har nu fått sitt certifikat
som allmänlydnadsintruktör inom SBK!

Tillbaka

Tillbaka

Alla bilder är skyddade av upphovsrättslagen och får inte kopieras eller spridas utan vår tillåtelse.
Copyright © Kennel Eljajos

Lena Svensson & Jannica Svensson Wåhgen
kenneleljajos@live.se