Kennel Eljajos

I-KULLEN

Pudel
1 Tik

f. 20011-06-25


Föräldrar Mor-/Farföräldrar Mormor/Farfarföräldrar

SE UCH
Sandust Start Me Up
WW-02 SE V-02 NO V-01-02
SE UCH NO UCH INT UCH
Solnes Rain Dance
NORD V-99 SE UCH NO UCH
Solnes River Dance
SE UCH NO UCH
Solnes I'M Just Sazzy
KBH V-00 FI UCH
NORD UCH INT UCH
Sol-Enens Jade-Zanzara'De Belle
NO V-97 NO V-99
NORD UCH INT UCH
Sunline A New Year Happening
SE UCH
Sol-Enens Jade-Opal-Felicia

Eljajos Hikka
NORD V-10 EE CH SE UCH
DK UCH NO UCH
Staedline's Walk The Line
FI V-05 SE V-05
NORD UCH INT UCH
Sandust Scotch On The Rocks
SE UCH
Staedline's Magic Mirror
Eljajos Chickan SUCH
Gåsagårdens Otto Orloff
Du Roi Little-Zazza

Alla bilder är skyddade av upphovsrättslagen och får inte kopieras eller spridas utan vår tillåtelse.
Copyright © Kennel Eljajos

Lena Svensson & Jannica Svensson Wåhgen
kenneleljajos@live.se